Redaksioneel 1

Besighede los probleme vir ons op en is die spil waarop die ekonomie draai. Besigheid het ook die potensiaal om algemene welsyn te verbeter deur hul betrokkenheid by hul gemeenskappe. Die “Partners for Possibility” wat oor berig is op bladsy 6 is ‘n sprekende voorbeeld daarvan. “Superb News” word juis

Continue Reading

ENTREPRENEURS REVOLUSIE LOS GELAAT!

Michele c Du Plessis Daar is kommerwekkende vooruitsigte vir besighede na die afloop van die Covid-19 grendelstaat soos weergegee in verskeie navorsingsverslae en berigte deur die media. Luther Diedericks, die Besturende Direkteur van die Sosiale Entrepreneurs Organisasie, SA Business Hub, het hierdie gebeure voorsien en werk onverpoos sedert die grendelstaat

Continue Reading