Redaksioneel Uitgawe 2

Redaksioneel Uitgawe 2

 

Welkom tot die maandelikse gratis gemeenskapskoerant, Superb News, wat van nou af op die laaste Donderdag  van elke maand sal verskyn. Met ‘n groot gejuig het ons ‘n proef uitgawe van Superb News versprei in 2020. Dit was gou duidelik dat aanpassings nodig is om die koerant volhoubaar te bedryf.
Aanvanklik was the fokus op entrepreneurs gerig.
Intussen het ons besef dat dit nie suksesvol sal wees tensy ‘n ondersteunende gemeenskap ekosisteem  bestaan nie.  Ons het die publieke-voordeel organisasie, die “Hoop Inisiatief” gestig om die wyer mandaat ten uitvoer te bring. Lees meer hiervan in die artikel Hope Initiative offer Hope to many.

Ons het hierdie maand goeie nuus en goeie nuus. Eerstens, goeie nuus, ons gaan minstens 100 persone oplei om in besigheid vir hulself te gaan, sien die advertensie hier.
Tweedens, goeie nuus is dat ons onderneem het om minstens 20 voltydse betrekkings in die volgende 12 maande te skep. Eerste drie word in die uitgawe adverteer, sien advertensie hier.
Derdens, die goeie nuus is dat ons geleenthede skep in elke dorp vir mense om hul talente op ‘n vrywillige basis aan te bied tot gemeenskaplike voordeel.

Kom ons neem hande en wys hoe trots ons is om in hierdie pragtige Weskus te kan bly deur ons harte oop te maak vir besoekers en nuwe intrekkers en hierdeur ons Visie te realiseer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *