Redaksioneel 1

Besighede los probleme vir ons op en is die spil waarop die ekonomie draai. Besigheid het ook die potensiaal om algemene welsyn te verbeter deur hul betrokkenheid by hul gemeenskappe. Die “Partners for Possibility” wat oor berig is op bladsy 6 is ‘n sprekende voorbeeld daarvan. “Superb News” word juis

Continue Reading