It’s your time to shine

Entries are now open for the 2020 South African Small Business Awards and will close on 16 October 2020. Entries are open to small businesses and entrepreneurs from all industry sectors throughout South Africa. Visit their website https://www.smallbusinessawards.co.za/ to apply. Could this be your year? Hosted by the NSBC and

Continue Reading

Die lig skyn nog helder

Die geskiedenis bewys dat daar deur die eeue heen tydperke was toe alles stik nagdonker gelyk het en die toekoms duister en onseker was. Soms was dit as gevolg van rampspoed en plae, droogtes en hongersnood; ekonomiese resessies wat alles in ‘n warboel dompel; oorloë wat miljoene lewens opeis en

Continue Reading

Redaksioneel 1

Besighede los probleme vir ons op en is die spil waarop die ekonomie draai. Besigheid het ook die potensiaal om algemene welsyn te verbeter deur hul betrokkenheid by hul gemeenskappe. Die “Partners for Possibility” wat oor berig is op bladsy 6 is ‘n sprekende voorbeeld daarvan. “Superb News” word juis

Continue Reading

ENTREPRENEURS REVOLUSIE LOS GELAAT!

Michele c Du Plessis Daar is kommerwekkende vooruitsigte vir besighede na die afloop van die Covid-19 grendelstaat soos weergegee in verskeie navorsingsverslae en berigte deur die media. Luther Diedericks, die Besturende Direkteur van die Sosiale Entrepreneurs Organisasie, SA Business Hub, het hierdie gebeure voorsien en werk onverpoos sedert die grendelstaat

Continue Reading